Půdní fitry do akvária

Půdní fitry do akvária

Podpískový půdní filtr je jeden z možných způsobů filtrace v akváriu. Tento typ filtru využívá písku a rostlin k filtraci vody a odstraňování organických a neorganických nečistot.

Jak funguje půdní filtr:

• Písek: Na dno akvarijní nádrže se umístí vrstva jemného písku. Tento písek slouží jako filtrační médium, které zadržuje nečistoty a částice ve vodě.

• Rostliny: Do písku jsou zasazeny akvarijní rostliny. Kořeny těchto rostlin pronikají do písku a tvoří tak jakýsi "živý filtr". Rostliny mají schopnost přijímat živiny a nečistoty z vody, což pomáhá udržovat vodu čistou.

• Čerpadlo nebo přivzdušňovací čerpací hlava: K půdnímu filtru se připojí čerpadlo nebo přivzdušňovací čerpací hlava. To umožňuje vytvoření toku vody, který vede k nasávání vody z povrchu písku.

jak funguje půdní filtr do akvária


• Filtrace: Voda je nasávána z povrchu písku společně s organickými a neorganickými nečistotami. Tyto nečistoty jsou zachycovány v kořenech rostlin, kde slouží jako živiny. Tímto způsobem jsou rostliny přirozeně hnojeny.

• Zpětný tok: Pročištěná voda se poté vrátí zpět do akvária, kde se vytváří cyklus čisté vody.

Podpískové půdní filtry mohou být efektivním způsobem filtrace, zvláště pokud jsou správně navrženy a udržovány. Díky rostlinám v písku dochází k biologické filtraci, která pomáhá udržovat biologickou rovnováhu v akváriu. Nicméně je důležité monitorovat stav filtru a vody, aby nedocházelo k přehnojení nebo případným problémům s kvalitou vody.

Vždy je dobré si také ověřit konkrétní informace o podpískovém půdním filtru a přizpůsobit ho konkrétním potřebám a charakteristikám vašeho akvária.

Změnit nastavení cookies